Jouw vakgebied
 • Accountancy
 • Advisory
 • HR Services
 • Staff
 • Tax
 • Technology & Data Science
Ervaring
 • 0 tot 2 jaar
 • 3 tot 5 jaar
 • Meer dan 5 jaar
 • Stagiair(e)
 • Werkstudent
Aantal uren
 • Fulltime 32 tot 40 uur
 • Parttime (24 uur)
zoek vacatures

Afdeling Foederer Data Science

Sta je voor het kantoor van Crowe Foederer aan de Beukenlaan, dan kun je het grote gele bord niet missen met de woorden ‘Je loopt voorop door kennis en data science’. Wat betekent deze slogan voor de klanten van Crowe? Een lesje in ‘het nut van data analyse’ door Sander en Roel van den Berg van de afdeling Foederer Big Science.

Data analyse zorgt voor meer diepgang op alle fronten

Mocht u het zich afvragen: nee, de twee zijn geen familie van elkaar. Diezelfde achternaam is puur toeval, net als het feit dat Sander en Roel gelijktijdig Accountancy studeerden aan de Fontys in Eindhoven. Daarna splitsten hun wegen. Sander kwam direct terecht bij Crowe Foederer („Ik heb net mijn 12,5-jarig jubileum achter de rug”), Roel werkte ruim acht jaar bij EY voordat hij bij Crowe Foederer in dienst kwam. „Crowe Foederer durft anders te zijn en heeft de ambitie om te investeren. Vandaar mijn keuze om hier te werken”, verklaart Roel. De investeringen waar hij het over heeft, zijn met name gericht op nieuwe technologieën. Crowe focust zich op data science en data analyse. Het doel: klanten meer inzicht geven in hun data, zodat ze slimmer beslissingen kunnen nemen.

Lancering

In 2017 werd Foederer Data Science (FDS) gelanceerd; een afdeling vol techneuten die data bij klanten ophalen, checken of de gegevens juist zijn en deze verwerken in analyses. Deze analyses richtten zich aanvankelijk op primaire processen die bij veel bedrijven voorkomen, zoals inkoop, voorraad en personeel. „Denk aan werkkapitaal- en voorraadanalyses; zaken die heel operationeel zijn en dus direct hun financiële weerslag hebben,” zegt Roel. Het is aan de accountants om de analyses vervolgens te beoordelen. Ze kijken naar de bijzonderheden en gaan daarover met klanten in gesprek.

Pilot

In het eerste pilotjaar selecteerden we acht grotere bedrijven die controleplichtig zijn. Deze klanten waren heel divers van aard en omvang. We wilden weten of we hen met data analyse een goed inzicht konden geven in hun bedrijfsvoering en het antwoord was volmondig: ja,” vertelt Roel. Hij is audit manager, heeft grotere mkb-bedrijven onder zijn hoede en is verantwoordelijk voor de implementatie van data analyse binnen het kantoor. Sander werkt voor kleinere mkb-bedrijven die niet controleplichtig zijn. „Wij stellen de jaarrekeningen samen. Door digitalisering sterft onze rol langzaam uit. Onze rol bij het verwerken van boekhoudingen wordt juist minder. We moeten waarde toevoegen, door cijfers te analyseren en te bespreken met klanten. We willen ons onderscheiden. Daarom zijn we een jaar later, in 2018, ook op onze afdeling een pilot gestart met data analyse.”

Inzicht

Roel: „Waar we vroeger naar de administratie liepen om 25 facturen van een bedrijf op te vragen als steekproef, kijken we nu naar de uitkomst van de analyses en gaan we met de klant in gesprek over de bijzonderheden die opvallen.” Sander knikt: „Door de analyses zie je details en heb je veel beter inzicht. Je weet precies of er gekke dingen gebeuren, waar het goed gaat en waar het beter kan. En we voegen extra informatie toe van externe bronnen, zoals de Kamer van Koophandel. Op het gebied van sales en marketing kunnen we bijvoorbeeld informatie tonen, wat eerder niet kon. Het bedrijf ziet zo eenvoudig nieuwe kansen: ‘Hé, hier om de hoek zitten tien bedrijven in het segment dat ik bedien maar die geen klant zijn, terwijl ik wel vijf klanten in Groningen heb’.” „Met name voor mkb-bedrijven in de groei die het allemaal nog niet perfect georganiseerd hebben, heeft data analyse echt toegevoegde waarde,” zegt Roel. „Het brengt alle gegevens samen en daaruit kun je waardevolle informatie halen. Je ziet kansen en bedreigingen met uiteindelijk het doel om processen te verbeteren.” Sander: „En wij kunnen dingen laten zien waar klanten van tevoren nooit bij stilstonden. Vraagstukken die nu nog geen invloed hebben, maar op termijn mogelijk wel. Wij kunnen onze klanten daar tijdig bewust van maken. Of dat nu op het gebied van de btw is, de salarisadministratie of wet- en regelgeving.”

Gesprekstof

„Het is mogelijk om ieder kwartaal een analyse te maken. Hierdoor krijgen wij als accountants veel meer inzicht en dus ook gespreksstof met onze klanten. We nemen tussentijds vaker contact met hen op: heb je dit gezien, hoe kan dat? Ik denk dat dit een goede zaak is, want een veelgehoorde klacht van bedrijven is: ik zie mijn accountant maar eens per jaar. We willen veel meer aan tafel zitten bij de klant en ons daarin onderscheiden van anderen,” zegt Sander. „Als we de uitkomst van de analyses laten zien, zijn mensen vaak dusdanig verrast en overtuigd dat er vanzelf vervolgvragen komen. Ik heb dit probleem; kunnen we dat met behulp van jullie software oplossen? De klanten die gebruikmaken van de data analyses zijn zonder uitzondering razend enthousiast.”

Door al deze ontwikkelingen verandert het vak van accountant behoorlijk. „We doen geen andere dingen, maar we doen dingen anders,” vat Sander samen. Roel: „De basis van ons werk blijft uiteraard het controleren van een jaarrekening, maar de manier waarop verandert. Het vereist andere vaardigheden. We hebben een inhouse opleiding ontwikkeld op hbo-niveau waarbij onze medewerkers heel breed kennismaken met het begrip data analyse. De eerste groep heeft de opleiding afgerond, de rest volgt dit en komend jaar.

”Deze manier van werken trekt ook nieuwe medewerkers aan. Roel: „Het is makkelijker om goede mensen binnen te halen, omdat ze weten dat we ons op dit vlak onderscheiden. En dan heb ik het niet alleen over mensen die accountancy hebben gestudeerd, maar ook met aanverwante opleidingen. De meesten denken: het vak van accountant is stoffig en saai. Maar als we hen laten zien wat we met deze analyses doen en de gesprekken die daaruit voortkomen, dan wordt dit vak veel aantrekkelijker. Data science maakt ons werk nog interessanter. Je krijgt inzichten die voorheen niet of nauwelijks voorhanden waren en dat zorgt voor veel meer diepgang op alle fronten.”

Kies je
vakgebied

Welk vakgebied spreekt je het meeste aan?

 • Accountancy
 • Advisory
 • HR Services
 • Staff
 • Tax
 • Technology & Data Science

Kies je
carrière niveau

Op welk punt in jouw carrière sta je?

 • 0 tot 2 jaar
 • 3 tot 5 jaar
 • Meer dan 5 jaar
 • Stagiair(e)
 • Werkstudent

Kies jouw
kracht

Wat vind je vooral belangrijk in jouw werk?

 • Breed takenpakket
 • coachen en stimuleren van collega's
 • Internationaal netwerk
 • Klantcontact
 • Mezelf ontwikkelen
 • Samenwerking met verschillende disciplines
 • Voorop lopen door Data Science

Kies je
werklocatie

In welke regio wil je werken?

 • Noord
 • Zuid